Ostali razpisi

Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2024/25

Predmet in namen razpisa
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), razpisuje študijske pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, srednjih šolah, višjih strokovnih šolah, organizacijah za izobraževanje odraslih, dijaških domovih in v javnih zavodih, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma v posebnem programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami kot javno službo, vpisanih v razvid izvajalcev
javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju: strokovni delavci), ki so v študijskem letu 2024/25 vpisani v naslednje študijske programe oziroma program za izpopolnjevanje:

več TUKAJ.

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine