Ostali razpisi

Sprememba Javnega razpisa »Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025«

V Javnem razpisu Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025 (Uradni list RS, št. 106, Ob-2819/22) se:
1. Pravne podlage se spremenijo tako, da se v zadnji alineji namesto ».« doda »,« in se dodata novi alineji, ki se glasita:
»– Sheme državne pomoči »Program ukrepov MGTŠ za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti v obdobju 2024–2030 – MSP« (št. priglasitve: BE04- 2632616-2024, datum potrditve sheme: 22. 4. 2024; trajanje sheme: 31. 12. 2026),
– Sheme državne pomoči »Program ukrepov MGTŠ za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti v obdobju 2024–2030 – RRI« (št. priglasitve: BE06-2632616-2024, datum potrditve sheme: 29. 5. 2024; trajanje sheme: 31. 12. 2026).«
2. Točka 10.2. Sofinanciranje aktivnosti v okviru Faze B (za Sklop I in Sklop II) se spremeni tako, da se v zadnji alineji namesto ».« doda »,« in se dodata novi alineji, ki se glasita:
»– Sheme državne pomoči »Program ukrepov MGTŠ za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti v obdobju 2024–2030 – MSP« (št. priglasitve: BE04- 2632616-2024, datum potrditve sheme: 22. 4. 2024; trajanje sheme: 31. 12. 2026),
– Sheme državne pomoči »Program ukrepov MGTŠ za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti v obdobju 2024–2030 – RRI« (št. priglasitve: BE06-2632616-2024, datum potrditve sheme: 29. 5. 2024; trajanje sheme: 31. 12. 2026).«

Skladno z navedenimi spremembami se spremeni tudi besedilo Razpisne dokumentacije, kar se objavi na spletni strani https://www.spiritslovenia.si/razpis/391.

Prijavitelj javnega razpisa:

SPIRIT Slovenija, javna agencija

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine