Ostali razpisi

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe …
Sprememba Na podlagi sklepa št. 4301-56/2020/963 z dne 12. 4. 2022 objavljamo novi rok za oddajo vlog na Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za …
Predmet javnega razpisa Na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo …