Ostali razpisi

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki spodbujajo: – varovanje in oživljanje nesnovne dediščine, ki je vpisana v register nesnovne dediščine; – zagotavljanje višje ravni ozaveščenosti o pomenu nesnovne …