Ostali razpisi

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 28/21 z dne 26. 2. …
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – PF2, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 28/21 z dne 26. 2. 2021: …