Koroška. Regija s tradicijo. Regija s prihodnostjo.
Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa KRR 2013-2015
Priročnik celostne grafične podobe Koroška
Inovativno okolje
Priročnik za prenos dobrih praks
Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Koroške razvojne regije 2012-2014
Know-Man Good Practices

Mednarodna konferenca o Dravi