Ostali razpisi

Predmet razpisa Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju besedila: ministrstvo) razpisuje štipendije za sodnike in državne tožilce za podiplomski študij prava ter specialistični študij prava v …
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je financiranje oziroma sofinanciranje: – izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma …
Predmet javnega razpisa je dodatno sofinanciranje dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v letu 2023 (v nadaljevanju: dejavnost) v okviru Operativnega programa za hrano in/ali osnovno materialno pomoč …
Sprememba Na podlagi sklepa št. 4301-2/2023-2570/33 z dne 5. 9. 2023 objavljamo novi rok za oddajo vlog na Javni razpis za sofinanciranje distribucijskih transformatorskih postaj in izgradnje nizkonapetostnih distribucijskih …