Ostali razpisi

Sprememba Na podlagi sklepa št. 4301-56/2020/281 z dne 13. 10. 2021 objavljamo povečanje nepovratnih sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne …