Osnovni podatki

KoroškaSlovenijaIndeks (SI = 100)
Površina v km2 (vir: SURS)1.04120.2725.1
Št. prebivalcev (2021, vir: SURS)70.6352.095.8613.4
Gostota poseljenost v preb./km (2021, vir: SURS)67,910467,9
Indeks staranja (I. pol. 2021, vir: SURS)149,0137,1
Skupen prirast prebivalstva na 1000 prebivalcev (2021, vir: SURS)3,97,8
Stopnja registrirane brezposelnosti v % (2020, vir: SURS)5,15,0
Št. stanovanj na 1000 prebivalcev, ocena SS (2018, vir: SURS)380412
Povprečna bruto mesečna plača SKD dejavnosti v € (2020, vir: SURS)1.735,811.856,2093,5
Št. podjetij (2019, vir: SURS)5.555205.139
Regionalni BDP, tekoče cene, letno, na prebivalca v € (2019, vir: SURS)18.69423.16580.7
Dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah v €40.66047.16186,2
(2020, vir: AJPES)
Delež čistih prihodkov gospodarskih družb od prodaje na tujem trgu (2020, vir: AJPES)2,752,7
Investicije v varstvo okolja v 1000€ (2018, vir: SURS)1.766237.766
Število prenočitev turistov (2020, vir: SURS)118.0179.204.3741,3
Količina komunalnih odpadkov zbranih z javnim odvozom v kg/preb. (2019, vir: SURS)27235975,8
Delež komunalnih odpadkov zbranih z javnim odvozom v % (2019, vir: SURS)64,670,4
Več statističnih podatkov o regiji najdete na straneh Statističnega urada Republike Slovenije.
Skoči do osrednje vsebine