Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si
Izvajanje brezplačnih storitev na 12 slovenskih poslovnih točkah – SPOT svetovanje za ciljno skupino v obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2022.
Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020« prednostne osi: »3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeš3evanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »3.1.1. Spodbujanje nastajanja in delovanj podjetij, predvsem start-up podjetij«.
 
Namen operacije je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom in mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP) v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l. RS št. 102/07, 57/12, 82/13,m 17/15 in 27/17- v nadaljevanju ZPOP-1), ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi na celotnem območju Republike Slovenije, ter izboljšanje podjetniške kulture. Glavni namen:
 • Krepitvi podjetniškega potenciala za MSP
 • Pospeševanje ustanavljanja novih MSP
 
Cilj operacije je z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1 »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev.
 
Glavni cilji operacije so:
 • povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa in
 • povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti 
in bodo prispevali k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij.
 
 
Partnerji v konzorciju SPOT svetovanje KOROŠKA so:


 

1. INFORMIRANJE
 
 • posredovanje informacij o regionalnih podjetniških aktivnostih za oblikovanje nacionalnega e-biltena Moj spletni priročnik;
 • redno informiranje o aktivnostih na področju spodbujanja podjetništva;
 • priprava člankov o podjetniških temah  in aktivnostih v regiji.
 
2.  SVETOVANJE
 
Osnovno svetovanje, ki se lahko zaključi tudi z e-postopki, skladno s predpisi, ki urejajo sodni register ali postopki za pridobivanje subvencij v skladu s programom  agencije (npr. izpolnjevanje e-vavčerjev, ko bo sistem vzpostavljen) in vključuje neposreden vnos podatkov o svetovancu v CRM (program za upravljanje s potencialnimi podjetniki in podjetniki -  angl. Customer Relationship Management agencije). Svetovanje lahko poteka telefonsko, na SPOT regije, mobilno ali preko e-pošte.
 
 
3. ANIMIRANJE IN POVEZOVANJE REGIONALNEGA OKOLJA
 • mreženje subjektov podpornega okolja (šole, zbornice, združenja, društva…)  in promocija aktivnosti SPOT regije ali ukrepov spodbujanja podjetništva;
 • informiranje o spodbujanju podjetništva v regiji in storitvah SPOT regije;
 • promocija storitev SPOT regije preko osebnih obiskov pri MSP-jih;
 • srečanje s predstavnikom vsake občine  - vsako leto srečanje s predstavnikom občine z namenom spodbujanja podjetništva v regiji;
 • udeležba na dogodkih čezmejnega povezovanja - sodelovanje in povezovanje s sorodnimi institucijami v sosednjih državah.
 
4. USPOSABLJANJA IN DELAVNICE
 
 • izvajanje usposabljanj in delavnic za potencialne podjetnike in MSP.
a) Usposabljanje je proces pridobivanja, razvijanja in izboljšanja tistih sposobnosti, veščin, navad in kompetenc potencialnih podjetnikov ali MSP, ki jim bodo omogočile večjo učinkovitost in s tem doseganje ciljev podjetja.
b) Delavnica je proces, v katerem se udeleženec osredotoči  na konkreten izziv podjetja ali podjetniške ideje in ga nato s praktičnimi vajami razvija in implementira.
 
Tako usposabljanja kot delavnice vlagatelj izvaja na področjih, ki spodbujajo podjetniško kulturo in povečujejo podjetniško dejavnost. 
 
 
5.  IZMENJAVA DOBRIH PRAKS IN ODPIRANJE POSLOVNIH PRILOŽNOSTI
 
 • izmenjava dobrih praks, predstavitve izkušenj tako znotraj Slovenije, kot čezmejno z namenom povezovanj-mreženj in odpiranja novih poslovnih priložnosti tako za potencialne podjetnike kot tudi MSP.
 
 
6. SOOBLIKOVANJA PODPORNEGA OKOLJA ZA POSLOVNE SUBJEKTE
 • srečanje podpornega okolja v regiji;
 • »SHOWROOM« regije - predstavitev produktov regijskih podjetij na enem mestu v regiji.

Uradne ure SPOT svetovanje KOROŠKA
PONEDELJEK 8 – 14
TOREK 8 – 14
SREDA 11 – 17
PETEK 7 – 13

SPLOŠNO:
 
VABILA:
 
2017 - 2018:
2019
LETO 2020
 
POZIVI:
ČLANKI:

 

Skoči do osrednje vsebine