Splošno o projektu PVSP za problemsko območje

Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje (PVSP za problemsko območje) je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega brezposelne osebe, ki ustrezajo pogojem vključitve, v 4 mesecih razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo. To se doseže z nudenjem podjetniških usposabljanj, mentorstva in ostalih podpornih aktivnosti.
Vključijo se lahko brezposelne osebe (ne glede na starost in stopnjo izobrazbe) s problemskega območja, kamor spadajo občine Podvelka, Radlje ob Dravi in Ribnica na Pohorju. Cilj je, da udeleženci po končanem usposabljanju ustanovijo lastno podjetje in se v njem zaposlijo, se samozaposlijo ali pa najdejo rešitev obliki zaposlitve pri drugem delodajalcu.
Namen projekta PVSP za problemsko območje je tako zagon novih podjetij, ustvarjanje novih delovnih mest in zmanjšanje brezposelnosti na območju občin Podvelka, Radlje ob Dravi in Ribnica na Pohorju.
Program sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018 (instrument 3: Spodbujanje podjetniške dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih mest, razdelek 2: Podjetno v svet podjetništva).

Obdobje izvajanja: 2014–2018.

Dodatne informacije: 

 • Tjaša Havnik, vodja projekta in notranja mentorica - tjasa.havnik@rra-koroska.si / 059 085 183
 • Jure Knez, vodja projekta in notranji mentor - jure.knez@rra-koroska.si / 059 085 186
 • Boris Skudnik, notranji mentor - boris.skudnik@rra-koroska.si / 059 085 181
 • FB stran projekta: https://www.facebook.com/PVSPzaproblemskoobmocjeRRAkoroska/?fref=ts

Objave o projektu v medijih:

Splošno o projektu PVSP

Podjetno v svet podjetništva (v nadaljevanju PVSP) je program podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega brezposelne osebe, ki ustrezajo pogojem vključitve, v 4 mesecih razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo. To se doseže z nudenjem podjetniških usposabljanj, mentorstva in ostalih podpornih aktivnosti. Cilj je, da udeleženci po končanem usposabljanju ustanovijo lastno podjetje in se v njem zaposlijo, se samozaposlijo ali pa najdejo rešitev obliki zaposlitve pri drugem delodajalcu.

Namen projekta PVSP je tako zagon novih podjetij, ustvarjanje novih delovnih mest in zmanjšanje brezposelnosti med visokoizobraženimi mlajšimi osebami.
Projekt je v letih 2013–2015 potekal po celi Sloveniji. V vsaki od 12. slovenskih regij je bilo v tem obdobju vključenih 50 oseb (v Zasavju 60); skupno to pomeni 610 visokoizobraženih brezposelnih mladih.
Program je bil sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Dodatne informacije: 

Vključitev v projekt PVSP trenutno ni možna, saj se je zaključil z aprilom 2015. Trenutno potekajo aktivnosti za njegovo nadaljevanje. 
V letih 2013-2014 je bila vključitev v operacijo PVSP možna v skladu z objavljenim javnim pozivom za vključitev nove skupine udeležencev. Prijavljeni so morali izpolnjevati naslednje pogoje za vključitev:
 • VI. , VII. ali višja stopnja izobrazbe (ne glede na šolski oz. študijski program oz. vrsto študija),
 • stalno bivališče v eni izmed občin Koroške regije (Črna na Koroškem, Dravograd,  Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Vuzenica),
 • starost do 35 let (prijavitelji so na zadnji možni rok prijave stari manj kot 35 let oz. na ta dan dosežejo starost 35 let),
 • prijava v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje.
Prijavna dokumentacija vključuje:
 • prijavo (obrazec št. 1), kateri je potrebno predložiti še življenjepis, fotokopijo dokazila o izobrazbi in potrdilo o vpisu v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje,
 • izpolnjen vprašalnik (obrazec št. 2) in
 • izpolnjeno izjavo o osebnih podatkih (obrazec št. 3).
Oddaja prijave:
 • osebno na sedežu RRA Koroška,
 • priporočeno po pošti.
Rok za prijavo je naveden v javnem pozivu.

V posamezno skupino je bilo naenkrat vključenih 10 udeležencev, ki so z vključitvijo pridobili:
 
 • 4-mesečno zaposlitev s polnim delovnim časom na RRA Koroška d. o. o.,
 • kvalitetna podjetniška usposabljanja (področja: razvoj poslovne ideje, raziskava trga, marketing, javno nastopanje, finance in davki, ustanovitev podjetja, poslovni načrt, CGP idr.),
 • individualna svetovanja s strani strokovnjakov za podjetništvo,
 • stalno prisotnost in pomoč mentorjev, ki udeležence spremljajo in jim pomagajo pri realizaciji poslovnih idej,
 • mreženje z uspešnim podjetniki,
 • delo s somišljeniki po principu coworkinga,
 • vsakodnevno pridobivanje praktičnih podjetniških izkušenj z opravljanjem aktivnosti na terenu,
 • 3.500 € nagrade ob ustanovitvi podjetja (samo udeleženci, ki so bili vključeni v letu 2014).

V letih 2013 in 2014 je bilo na Koroškem v operacijo vključenih 50 udeležencev (aprila 2015 je z delom zaključila zadnja skupina udeležencev). Do konca septembra 2015 je lastna podjetja odprlo 26 udeležencev, 11 se jih je zaposlilo pri drugih delodajalcih.

To pomeni, da je projekt uspešno zaključilo 74 % udeležencev. Cilj, določen s strani MDDSZEM, je bil sicer 35 % uspešnost.

Skoči do osrednje vsebine