SPLOŠNO O PROJEKTU

Projekt Internacionalizacija podjetij problemskega območja v Koroški regiji se izvaja z namenom povezovanja podjetnikov in različnih institucij v Sloveniji in v tujini, ter na ta način omogoča podjetjem večjo prepoznavnost izven regije in na tujem trgu.

Projekt omogoča podporo gospodarstvenikom, ki si želijo vzpostaviti nova poslovna sodelovanja, povezovanja z gospodarskimi in trgovinskimi združenji, gospodarsko diplomacijo RS in gospodarsko diplomacijo tujcev.
Cilj projekta je omogočiti rast in razvoj obstoječih podjetij, ustanavljanje novih podjetij in posledično ohranitev ali povečanje delovnih mest v Koroški regiji. S pomočjo skupne predstavitve na trgu želimo doseči večjo prepoznavnost območja Koroške regije doma in v tujini, ter si zagotoviti naziv destinacije zanesljivih poslovnih partnerjev.
Z vsemi aktivnostmi želimo na naše območje privabiti investitorje, s pomočjo katerih bi še dodatno pospešili razvoj regije, ustanavljanje novih podjetij in s tem povezanih novih delovnih mest.
Projekt se izvaja v okviru Programa za spodbujanje konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013 – 2018 –  Inštrument 5: Promocija gospodarstva in območja podravske in koroške regije za privabljanje tujih in domačih vlagateljev
 
Več o projektu najdete na spletni strani INVESTKOROSKA.SI

KAJ PROJEKT NUDI?

  • Pomoč pri povezovanju s podjetji pri nas in v tujini
  • Pomoč pri povezovanju z gospodarskimi in trgovskimi združenji ter gospodarsko diplomacijo tujcev
  • Brezplačna promocija in predstavitev podjetij preko medijskih kanalov, promocijskega gradiva ter na številnih srečanjih in dogodkih
  • Obveščanje o novostih, aktualnih razpisih, dogodkih in drugih dejavnosti, ki se navezujejo na izvajanje dejavnosti podjetja
  • Možnost ugodne udeležbe na korporacijskih srečanjih in sejmih pri nas in v tujini.

  • Brezplačna ponudba informacijskih in svetovalnih storitev (informacijska pisarna za tuje vlagatelje)
  • Pomoč pri urejanju administrativnih preprek pri investiranju
  • Pomoč pri iskanju in dodeljevanju finančnih spodbud
  • Pomoč pri iskanju primerne lokacije, komunalno urejenih zemljišč in prostih poslovnih prostorov
  • Pomoč pri povezovanju s podjetji

V projekt Internacionalizacije se lahko vključijo vsa mala in srednja podjetja s področja problemskega območja (občine Podvelka, Radlje ob Dravi in Ribnica na Pohorju). 
Vključitev v projekt je brezplačna, hkrati pa je brezplačna tudi vsa nadaljnja podpora, ki jo s strani RRA Koroška d.o.o. nudimo podjetnikom v okviru projekta Internacionalizacije.
Za pristop v projekt pozivamo podjetja, da izpolnijo vprašalnik na podlagi katerega se izdela profil vključenega podjetja. S pomočjo teh podatkov bomo lahko izbrali in vam posredovali informacije, ki bodo primerne za vas in vaše podjetje.
Za namene predstavitve vašega podjetja preko naših promocijskih kanalov ter lažjega iskanja in sklepanja partnerstev z ostalimi poslovnimi subjekti, je potrebno posredovati kratek opis podjetja, kontaktne podatke in logotip. Priporoča se tudi posredovanje fotografij vaših izdelkov / izvajanja vaših storitev.
Podatke nam posredujete preko e-pošte na naslov:  jana.vauh@rra-koroska.si  ali tjasa.havnik@rra-koroska.si, lahko pa jih oddate preko spletnega obrazca na povezavi

www.investkoroska.si/vnos-podjetja

 
Dolžnosti vključenih članov:
Naš namen je povezovanje Koroških podjetij v regiji in izven nje ter nudenje podpore gospodarstvenikom, ki si pomoči želijo.
Naše storitve so brezplačne, torej od podjetij ne zahtevamo mesečnega plačevanja članstva ali plačila kakršnih koli ostalih obveznosti v okviru izvajanja projekta.
V posameznih primerih so plačljive le kotizacije za udeležbo na korporacijskih srečanjih, v kolikor se jih sami želite udeležiti.

Skoči do osrednje vsebine