Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro in malim podjetjem z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje. Vlagatelji bodo upravičeni …
www.koroska.si
www.koroska.si
Publikacije
POVEZAVE