Aktualno, Novice, Razpisi

Javni razpis za imenovanje direktorja RRA KOROŠKA regionalna razvojna agencija za Koroško regijo d.o.o. (m/ž).

Nadzorni svet RRA Koroška d.o.o., Meža 10, 2370 Dravograd, na podlagi 10. člena Družbene pogodbe družbe RRA Koroška d.o.o. z dne 24.11.2017 objavlja javni razpis za imenovanje direktorja RRA KOROŠKA regionalna razvojna agencija za Koroško regijo d.o.o. (m/ž).

Kandidati  morajo svojo vlogo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev posredovati v zaprti kuverti na naslov: RRA Koroška d.o.o., Meža 10, 2370 Dravograd, s pripisom: Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja RRA Koroška d.o.o.«, in sicer najkasneje do dne 21.5.2024 do 23:59 ure. Razpis se objavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni strani RRA Koroška, https://rra-koroska.si/si/.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: andrej.erjavec@rra-koroska.si (do 21. 5. 2024 do 23:59), pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Za pravočasno prijavo po pošti se šteje prijava, ki je bila na dan roka za oddajo (21. 5. 2024) oddana s poštnim žigom in poslana priporočeno.”

Celotna vsebina razpisa je razvidna TUKAJ:

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine