Ostali razpisi

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje projektov gospodarskih javnih služb ter razvoja družbene infrastrukture; C – KOMUNALNA PODJETJA IN JAVNE USTANOVE, št. 0301-1/2022-SRRS-5, objavljenega v …