Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada https://www.eu-skladi.si/ .

Regijska štipendijska shema (RŠS Koroška)

Projekt se izvaja v Koroški regiji vse od leta 2005. Nastal je kot rezultat večletnih raziskav, v okviru  katerih je bilo ugotovljeno, da: se mladi po zaključenem izobraževanju ne vračajo nazaj v regijo iz univerzitetnih središč; se mladi ne izobražujejo za zaposljive poklice; delodajalci povprašujejo po kadrih, ki jih trd dala ponuja vse manj…

Tako je bil  projekt Regijska štipendijska shema zasnovan kot trajni razvojni mehanizem za povezovanje mladih in gospodarstva.

V prvi fazi smo v okviru projekta vzpostavili za delodajalce in mlade stičišče informacij E-točko RŠS KOROŠKA, kjer objavljamo proste potrebe delodajalcev po kadrovskem štipendiranju in obveščamo mlade o teh preko različnih komunikacijskih kanalov. S tem želimo mlade usmerjati pri izbiri poklica, delodajalcem pa pomagati pridobiti kader, ki ga v svoji dejavnosti potrebujejo.

Proste potrebe po kadrovskem štipendiranju lahko delodajalci prijavijo pri RRA KOROŠKA d.o.o. brezplačno.

V drugi fazi pa gre za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki štipendirajo dijake in študente, ki se izobražujejo za poklice, ki jih v svoji dejavnosti potrebujejo in bodo te dijake in študente po končanem izobraževanju v svojih podjetjih zaposlili.

Projekt temelji na partnerstvu med izvajalcem projekta (RRA KOROŠKA d.o.o.), Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, delodajalci in mladimi (dijaki in študenti).

Od začetka izvajanja do danes je bilo v projekt Regijska štipendijska shema Koroška vključenih že preko 1000 štipendistov in preko 200 delodajalcev iz območja Koroške regije. Več inforamcij lahko pridobite na naslednjih kontaktih: info@rra-koroska.si in 05 90 85 190.

Proste potrebe po kadrovskem štipendiranju lahko delodajalci prijavite na JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA PRIJAVO POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDIJAH V ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU 2023/2024– vsebina javnega poziva in prijavni obrazec sta objavljena pod rubriko POZIVI.

 

SIJ RAVNE SYSTEMS d.o.o.,
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem,
Laura Fišer
E: laura.fiser@ravnesystems.com,
T: 02 87 07 774
Oblikovalec kovin - orodjar4. raven2
SIJ RAVNE SYSTEMS d.o.o.,
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem,
Laura Fišer
E: laura.fiser@ravnesystems.com,
T: 02 87 07 774
Mehatronik - operater4. raven2
SIJ RAVNE SYSTEMS d.o.o.,
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem,
Laura Fišer
E: laura.fiser@ravnesystems.com,
T: 02 87 07 774
Strojni tehnik5. raven4
SIJ RAVNE SYSTEMS d.o.o.,
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem,
Laura Fišer
E: laura.fiser@ravnesystems.com,
T: 02 87 07 774
Elektrotehnik5. raven1
SIJ RAVNE SYSTEMS d.o.o.,
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem,
Laura Fišer
E: laura.fiser@ravnesystems.com,
T: 02 87 07 774
Elektronik5. raven1
SIJ RAVNE SYSTEMS d.o.o.,
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem,
Laura Fišer
E: laura.fiser@ravnesystems.com,
T: 02 87 07 774
Inženir strojništva6/1. raven1
SIJ RAVNE SYSTEMS d.o.o.,
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem,
Laura Fišer
E: laura.fiser@ravnesystems.com,
T: 02 87 07 774
Inženir mehatronike6/1. raven1
SIJ RAVNE SYSTEMS d.o.o.,
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem,
Laura Fišer
E: laura.fiser@ravnesystems.com,
T: 02 87 07 774
Inženir elektrotehnike6/1. raven1
SIJ RAVNE SYSTEMS d.o.o.,
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem,
Laura Fišer
E: laura.fiser@ravnesystems.com,
T: 02 87 07 774
Diplomirani inženir materialov6/2. raven1
SIJ RAVNE SYSTEMS d.o.o.,
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem,
Laura Fišer
E: laura.fiser@ravnesystems.com,
T: 02 87 07 774
Magister inženir metalurgije in materialov7. raven1
SIJ METAL RAVNE d. o. o.,
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem,
Mirjana Okrogelnik
E: mirjana.okrogelnik@metalravne.com,
T: 02 87 07 144
Oblikovalec kovin4. raven3
SIJ METAL RAVNE d. o. o.,
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem,
Mirjana Okrogelnik
E: mirjana.okrogelnik@metalravne.com,
T: 02 87 07 144
Metalurg4. raven5
SIJ METAL RAVNE d. o. o.,
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem,
Mirjana Okrogelnik
E: mirjana.okrogelnik@metalravne.com,
T: 02 87 07 144
Strojni tehnik
(SSI + PTI)
5. raven3
SIJ METAL RAVNE d. o. o.,
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem,
Mirjana Okrogelnik
E: mirjana.okrogelnik@metalravne.com,
T: 02 87 07 144
Elektrotehnik
(SSI)
5. raven2
SIJ METAL RAVNE d. o. o.,
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem,
Mirjana Okrogelnik
E: mirjana.okrogelnik@metalravne.com,
T: 02 87 07 144
Metalurški tehnik5. raven5
SIJ METAL RAVNE d. o. o.,
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem,
Mirjana Okrogelnik
E: mirjana.okrogelnik@metalravne.com,
T: 02 87 07 144
Inženirstvo materialov (UN)7. raven3
SIJ METAL RAVNE d. o. o.,
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem,
Mirjana Okrogelnik
E: mirjana.okrogelnik@metalravne.com,
T: 02 87 07 144
Metalurške tehnologije (VS)6/2. raven4
SIJ METAL RAVNE d. o. o.,
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem,
Mirjana Okrogelnik
E: mirjana.okrogelnik@metalravne.com,
T: 02 87 07 144
Elektrotehnika (UN)7. raven2
SIJ METAL RAVNE d. o. o.,
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem,
Mirjana Okrogelnik
E: mirjana.okrogelnik@metalravne.com,
T: 02 87 07 144
Ekonomija (UN)7. raven1
SIJ METAL RAVNE d. o. o.,
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem,
Mirjana Okrogelnik
E: mirjana.okrogelnik@metalravne.com,
T: 02 87 07 144
Ekonomija (VS)6/2. raven1
SIJ METAL RAVNE d. o. o.,
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem,
Mirjana Okrogelnik
E: mirjana.okrogelnik@metalravne.com,
T: 02 87 07 144
Strojništvo (VIŠ)6/1. raven2
SIJ METAL RAVNE d. o. o.,
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem,
Mirjana Okrogelnik
E: mirjana.okrogelnik@metalravne.com,
T: 02 87 07 144
Mehatronika (VIŠ)6/1. raven2
SIJ METAL RAVNE d. o. o.,
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem,
Mirjana Okrogelnik
E: mirjana.okrogelnik@metalravne.com,
T: 02 87 07 144
Elektrotehnika (VIŠ)6/1. raven2
Zdravstveni dom Ravne na Koroškem,
Ob Suhi 11,
2390 Ravne na Koroškem,
Sabina Hovnik
E: sabina.hovnik@zd-ravne.si
T: 02 87 05 239
Medicina7. raven2
Zdravstveni dom Ravne na Koroškem,
Ob Suhi 11,
2390 Ravne na Koroškem,
Sabina Hovnik
E: sabina.hovnik@zd-ravne.si
T: 02 87 05 239
Dentalna medicina7. raven
TAB d. d., Tovarna akumulatorskih baterij,
Polena 6,
2392 MEŽICA,
Davorin Vončina
E: davorin.voncina@tab.si
kadri@tab.si
T: 02 87 02 377
GSM: 031 784 556
Elektrikar4. raven4
TAB d. d., Tovarna akumulatorskih baterij,
Polena 6,
2392 MEŽICA,
Davorin Vončina
E: davorin.voncina@tab.si
kadri@tab.si
T: 02 87 02 377
GSM: 031 784 556
Elektrotehnik5. raven4
TAB d. d., Tovarna akumulatorskih baterij,
Polena 6,
2392 MEŽICA,
Davorin Vončina
E: davorin.voncina@tab.si
kadri@tab.si
T: 02 87 02 377
GSM: 031 784 556
Strojni tehnik5. raven4
TAB d. d., Tovarna akumulatorskih baterij,
Polena 6,
2392 MEŽICA,
Davorin Vončina
E: davorin.voncina@tab.si
kadri@tab.si
T: 02 87 02 377
GSM: 031 784 556
Oblikovalec kovin4. raven8
MPI - RECIKLAŽA d. o. o.
Žerjav 79,
2393 Črna na Koroškem
Davorin Vončina
E: davorin.voncina@tab.si
kadri@tab.si
T: 02 87 02 377
GSM: 031 784 556
Elektrotehnik5. raven2
MPI - RECIKLAŽA d. o. o.
Žerjav 79,
2393 Črna na Koroškem
Davorin Vončina
E: davorin.voncina@tab.si
kadri@tab.si
T: 02 87 02 377
GSM: 031 784 556
Metalurški tehnik5. raven4

Uradni naziv operacije: REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA – KOROŠKE STATISTIČNE REGIJE


Obdobje izvajanja: 2014-2020


Trajanje: 2016-2022

Financiranje in izvajanje operacije

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada https://www.eu-skladi.si/ 


Program izvajanja operacije

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014-2020, 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, 10.1 prednostne naložbe: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc in 10.1.3. specifičnega cilja: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Namen, cilji in ciljna skupina operacije


(1) Namen operacije je sofinanciranje izvajanja regijske sheme kadrovskih štipendij v statistični regiji Koroška, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, upravičencem in državo. Skladno z določbami ZŠtip -1 gre za sofinanciranje kadrovskih štipendij z namenom usklajevanja ponudbe in povpraševanja po kadrih v posamezni statistični regiji v smislu usklajenosti znanja mladih s potrebami na trgu dela, dviga ravni izobrazbene strukture, zniževanja strukturne brezposelnosti, vračanja oziroma ohranjanja izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v statistične regije, povezovanja izobraževanja z gospodarstvom in širšim družbenim okoljem, pridobivanja praktičnih izkušenj (znanj, kompetenc in spretnosti) že med izobraževanjem, preko redne delovne prakse, kar zagotavlja uspešno vključevanje na trg dela ter spodbujanja kadrovskega štipendiranja podjetij v statistični regiji in načrtovanja razvoja kadrov skladno s potrebami trga dela.

(2) Splošni cilj operacije je šolanje mladih za potrebe gospodarstva, zaposlovanja v gospodarstvu in s tem preprečitev odseljevanja mladih iz statistične regije. Specifični cilji operacije pa so naslednji:

- krepitev splošnih in poklicnih kompetenc mladih;
- usposobljenost mladih za odzivanje na potrebe na trgu dela;
- prožno prehajanje med izobraževanjem in delom.

(3) Ciljne skupine operacije (v okviru javnih razpisov, ki jih bo izvedel upravičenec) so:

-  dijaki in študentje na dodiplomski in podiplomski stopnji študija (ob upoštevanju pogojev, ki jih določa ZŠtip-1, t.i. štipendisti) ter
- delodajalci (ob upoštevanju pogojev, ki jih določa ZŠtip-1, t.i. štipenditorji).

Vrednost operacije 2.279.760,00 EUR.

RRA Koroška, Regionalna razvojna agencija za Koroško d.o.o. z dne, 6. 2. 2023, objavlja

JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA PRIJAVO POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDIJAH V ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU 2023/2024

Javni poziv je namenjen zbiranju vseh potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah s ciljem informiranja dijakov in študentov o razpoložljivih kadrovskih štipendijah delodajalcev ter usmerjanja le-teh k vpisu na  izobraževalne programe, ki so najbolj zaposljivi. Delodajalcem pa želimo pomagati pri dolgoročnem načrtovanju in pridobitvi ustreznega kadra.

Rok za prijavo: Rok prijave je 30. 11. 2023.

DODATNE INFORAMCIJE lahko dobite na elektronskem naslovu: jasmina.pungartnik@rra-koroska.si (Jasmina Pungartnik).

Javni poziv - prijava potreb delodajalcev

Priloga 1_prijavni obrazec za prijavo na javni poziv

RRA Koroška regionalna razvojna agencija za Koroško regijo d.o.o., z dne 26. 2. 2021, objavlja

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

in z dne 22. 9. 2021

POPRAVEK BESEDILA JAVNEGA RAZPISA ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022.

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja od 25. 10. 2021 do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 28. 2. 2022.

Prijavni obrazec, s katerim se prijavitelj prijavi na javni razpis bo objavljen na istem mestu kot ta javni razpis od 25. 10. 2021 dalje.

Dodatne informacije lahko prejmete na elektronskem naslovu jasmina.pungartnik@rra-koroska.si  in na telefonski številki 05 90 85 199 (Jasmina Pungartnik).

Direktorica RRA Koroška,
Karmen Sonjak

JAVNI RAZPIS JE ZAPRT z dne, 18. 11. 2021, ob 10. uri.

 

Dijakom in študentom na dodiplomski in podiplomski stopnji študija ter udeležencem izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo doma ali v tujini, niso zaposleni in izpolnjujejo pogoje določene v Zakonu o štipendiranju (Ur. l. RS št: 56, z dne 2. 7. 2013; v nadaljevanju: ZŠtip-1).

Delodajalcem, ki izplačujejo kadrovske štipendije dijakom in študentom skladno z ZŠtip-1.

KORAK 1 

Javni poziv za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij

RRA Koroška d.o.o. v začetku koledarskega leta objavi za delodajalce Javni poziv za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij za naslednje šolsko/študijsko leto.

Delodajalci prijavitelji v vlogi opredelijo potrebe oz. poklice, ki jih želijo štipendirati in lahko izberejo možnost javne objave potreb po kadrovskem štipendiranju na spletnih straneh regijskih izvajalcev RŠS ter na e-portalu Izmenjevalnica na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (www.sklad-kadri.si), z namenom informiranja mladih o poklicnih potrebah gospodarstva na območju celotne Slovenije.

KORAK 2

Izbor kadrovskih štipendistov

Potencialni kadrovski štipendisti (dijaki/študenti) in delodajalci, ki so objavili potrebe po kadrovskem štipendiranju, se povežejo med seboj. Izbor kandidatov opravijo delodajalci ter z izbranimi kadrovskimi štipendisti sklenejo pogodbe o štipendiranju in jim izplačujejo štipendije skladno z ZŠtip-1.

KORAK 3 

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem

Izvajalci RŠS na svojih spletnih straneh vsako koledarsko leto objavimo Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za posamezno statistično regijo. V skladu z javnim razpisom izberemo delodajalce s kadrovskimi štipendisti in  z njimi sklenemo pogodbe o sofinanciranju kadrovskih štipendij.

KORAK 4

Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem 

Izvajalci RŠS na podlagi podpisanih pogodb izvajamo sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1 in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti. Delodajalcem in kadrovskim štipendistom nudimo tudi vso strokovno in administrativno podporo.

Višino štipendije dodeli delodajalec skladno z ZŠtip-1.

Regijsko štipendijsko shemo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru RŠS znaša 50 % dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače, pri čemer sofinancirana kadrovska štipendija ne sme biti nižja, kot je določeno v 70. členu ZŠtip-1.

Če se kadrovski štipendist izobražuje na ravni izobraževanja in področju, opredeljenem v Politiki štipendiranja, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije se sofinanciranje lahko dodeli v višini 70 % kadrovske štipendije, vendar največ v višini 40 % minimalne plače


Štipendist mora v okviru Regijske štipendijske sheme  Koroška (RŠS Koroška) izpolnjevati naslednje obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1) in Pogodbe o kadrovskem štipendiranju, ki jo ima štipendist sklenjeno z delodajalcem:
 • štipendist je državljan Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji ali ima katerega od drugih statusov, opredeljenih v 12. členu Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1);
 • štipendist ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu in ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda ne v Republiki Sloveniji ne v tujini;
 • štipendist ni vpisan na izobraževalni program na ravni ali stopnji izobraževanja, ki je enaka ali nižja od ravni, ki jo je že dosegel;
 • štipendist izpolnjuje pogoje, določene v splošnih aktih delodajalca;
 • štipendist se mora zaposliti pri delodajalcu v roku (2) dveh mesecev po zaključku izobraževanja;
 • štipendist pri delodajalcu  v vsakem šolskem/študijskem letu opravi enomesečno delovno prakso v obsegu vsaj 160 ur skladno s to pogodbo in Pravilnikom o sofinanciranju kadrovskih štipendij – v skladu s tem delodajalec in štipendist pripravita in podpišeta Poročilo o opravljeni delovni praksi (Obrazec 4);
 • štipendist sproti obvešča  delodajalca o spremembah in predloži vsa dokazila, pomembna za izvrševanje pravic in obveznosti po pogodbi o kadrovskem štipendiranju;
 • štipendist po zaključku šolskega/študijskega leta, takoj ko je možno pred začetkom novega š. leta posreduje delodajalcu potrdilo o vpisu višji letnik;
 • štipendist, ki zaključi izobraževanje posreduje delodajalcu Potrdilo o zaključku izobraževanja (se pri njem osebno oglasi), da se dogovorita za zaposlitev, ki mora biti izvršena v roku dveh mesecev od zaključka izobraževanja;
 • štipendist mora biti pri delodajalcu zaposlen najmanj eno leto, delodajalec pa ga lahko zaveže za več časa;
 • ob predhodnem soglasju delodajalca, lahko štipendist, ki je zaključil srednje poklicno izobraževanje, nadaljuje z izobraževanjem na poklicnem tehniškem izobraževanju oziroma štipendist, ki je zaključil visokošolski študijski program prve stopnje, nadaljuje z izobraževanjem na študijskem programu druge stopnje
 • Pomembno za študente: če študent koristi status absolventa ali dodatnega leta v času študija, mu ne pripada pravica do enoletnega mirovanja štipendijskega razmerja.

Delodajalec, ki pridobi pravico do sofinanciranja kadrovske štipendije v okviru Regijske štipendijske sheme Koroška (RŠS Koroška) na podlagi prijave na Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem mora izpolnjevati naslednje obveznosti, ki jih določa Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) in Pogodba o sofinanciranju kadrovskega štipendiranja, ki jo ima delodajalec sklenjeno z nosilcem javnega pooblastila RRA Koroška:
  • delodajalec je pravna oseba zasebnega prava, javni zdravstveni zavod ali fizična oseba (s.p.) s sedežem ali poslovno ali drugo enoto na območju Koroške razvojne regije, ki zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi in dodeljuje kadrovske štipendije;
  • delodajalec za kadrovske štipendije, katerih sofinanciranje je uveljavljal na javnem razpisu,  ni zaprosil ali pridobil drugih javnih sredstev;
  • delodajalec zagotavlja sredstva za izplačevanje kadrovske štipendije za posameznega štipendista v višini kadrovske štipendije, ki ni nižja od državne štipendije brez dodatkov za četrti dohodkovni razred kot je urejena v zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev;
  • delodajalec ima s štipendistom sklenjeno pogodbo o kadrovskem štipendiranju za trenutni izobraževalni program, ki vsebuje v razpisu navedene obvezne določbe lahko pa tudi posebne pogoje delodajalca:
 • štipendist je državljan Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji ali ima katerega od drugih statusov, opredeljenih v 12. členu ZŠtip-1;
 • štipendist ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu in ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda ne v Republiki Sloveniji ne v tujini;
 • štipendist ni vpisan na izobraževalni program na ravni ali stopnji izobraževanja, ki je enaka ali nižja od ravni, ki jo je že dosegel;
 • štipendist izpolnjuje pogoje, določene v splošnih aktih delodajalca;
 • delodajalec bo zaposlil štipendista v roku (2) dveh mesecev po zaključku izobraževanja za najmanj eno leto;
 • delodajalec bo zagotovil, da bo vsak štipendist pri njem v vsakem šolskem/študijskem letu opravil enomesečno delovno prakso v obsegu vsaj 160 ur skladno s to pogodbo in Pravilnikom o sofinanciranju kadrovskih štipendij – po opravljeni praksi bosta delodajalec in štipendist pripravila in podpisala Poročilo o delovni praksi (Obrazec št. 4);
 • delodajalec bo izvajalca javnega pooblastila sproti obveščal o spremembah in predložil za posameznega štipendista vsa dokazila, pomembna za izvrševanje pravic in obveznosti po tej pogodbi;
 • vsako leto do 31. 12. poročal o podeljenih štipendijah za tisto šolsko/študijsko leto v aplikaciji na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/porocanje/);
 • hranil dokumentacijo o sofinanciranju kadrovskih štipendij najmanj 10 let po zaključku pogodbenega razmerja in na zahtevo izvajalca javnega pooblastila zagotovil vpogled oziroma v določenem roku posredoval vse podatke in dokumente, za katere je zaprošen;
 • skrbel za točnost in ažurnost vseh podatkov, potrebnih za pravilno in tekoče izplačevanje sredstev, svojih kontaktnih podatkov ter drugih informacij;
 • izpolnjeval pogoje in druge zahteve iz javnega razpisa, te pogodbe in ZŠtip-1;
 • izvajalcu javnega pooblastila omogočil nadzor nad izpolnjevanjem določb ZŠtip-1 in te pogodbe.

  • 15. v mesecu – delodajalec mora štipendije štipendistu nakazati do tega datuma / razen v primeru, da ima v pogodbi o kadrovskem štipendiranju s štipendistom določen drug datum.
  • 20. v mesecu – delodajalec pripravi Zahtevek za sofinanciranje kadrovske štipendije (Obrazec št. 5), priloži dokazilo o izplačilu štipendije štipendistu/štipendistom in ga v originalu po pošti posreduje RRA.
  • vsako tekoče šolsko/študijsko leto omogočiti štipendistu opravljanje enomesečne delovnem prakse v trajanju najmanj 160 ur in po opravljeni praksi pripraviti in podpisati obrazec (Obrazec št. 4) – pozor: dijaki in študenti morajo opraviti delovno prakso v času trajanja š. leta (dijaki do 31. 8., študenti do 30. 9. in dijaki zadnjih letnikov do 30. 6.).
  • 30. 6. – dijaki zadnjih letnikov prejmejo zadnjo štipendijo za mesec junij, izplačano najkasneje do 15. 7. – če je zaključil izobraževanje ga je potrebno v roku (2) dveh mesecev od zaključka izobraževanja zaposliti.
  • 1.9-1.10 – morajo štipendisti posredovati delodajalcem potrdila o vpisu v višji letnik – delodajalec na podlagi prejetih dokazil sklene s štipendistom Aneks k pogodbi o kadrovskem štipendiranju za novo š. leto (vzorec aneksa pripravi RRA).
  • 30. 11. – najkasneje do tega datuma posreduje delodajalec RRA vlogo za uveljavljanje upravičenosti za sofinanciranje kadrovske štipendije za novo š. leto v okviru veljavne Pogodbe o sofinanciranju kadrovske štipendije delodajalcu (sklenjeno med delodajalcem in RRA). In sicer delodajalec  RRA posreduje izpolnjen (Obrazec št. 6), na katerem poroča za vse štipendiste, za katere je bila ob vstopu v instrument RŠS KOROŠKA sklenjena pogodba, razen za tiste, ki so obveznosti v okviru RŠS zaključili. Obrazcu je potrebno tudi priložiti:
 • fotokopijo potrdilo o vpisu za vsakega štipendista (za štipendista, ki napreduje v višji letnik; ponavlja ali pavzira),
 • fotokopijo Aneksa k pogodbi o kadrovskem štipendiranju,
 • izpolnjen in podpisan original obrazec št. 4 – Poročilo o delovni praksi,
 • in morebitna druga dokazila.
Na podlagi prejete vloge delodajalca in dokazil RRA pripravi in sklene z delodajalcem Aneks k pogodbi o sofinanciranju kadrovske štipendije za novo š. leto .
 • 31. 12. - do tega datuma mora delodajalec v skladu z ZŠtip-1 poročati o podeljenih štipendijah za tekoče š. leto v aplikaciji na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/porocanje/).
 • 6-mesecev – če se štipendist zaposli pri delodajalcu preden zaključi izobraževanje, mora izobraževanje zaključiti v roku 6 mesecev od datuma zaposlitve, v kolikor izobraževanja ne zaključi, je potrebno vrniti sofinancirani del kadrovske štipendije za celotno obdobje štipendiranja.
 • 2 meseca po zaključku izobraževanja – obvezna zaposlitev štipendista.
 • 1 leto  – mora najmanj trajati zaposlitev štipendista pri delodajalcu.
 • *Pomembno za študente: če študent koristi status absolventa ali dodatnega leta v času študija, mu ne pripada pravica do enoletnega mirovanja štipendijskega razmerja.

Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) omogoča štipendistom s kadrovskimi štipendijami RŠS, da lahko istočasno zaprosijo še za naslednje štipendije: državna štipendija, Zoisova štipendija, štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu, štipendija Ad future.

Število podeljenih štipendij po letih

Šolsko/ študijsko letoŠt. podeljenih štipendijDijakiŠtudenti
2005/2006671552
2006/2007551441
2007/2008502624
2008/20091044658
2008/2009 - dodatni351322
2009/2010522230
2010/2011582731
2011/2012662838
2012/2013592831
2013/2014291118
2014/2015612734
2016/20171095158
2017/20181006238
2018/2019623626
2019/2020502129
2020/2021371819
2021/20224317549
SKUPAJ1.037462575

Velja za izvajanje RŠS od š. leta 2014/2015 dalje – za od takrat naprej vključene delodajalce in štipendiste v RŠS:

Velja za izvajanje RŠS za štipendiste in delodajalce, ki so bili vključeni v RŠS do vključno š. leta 2013/2014:DELODAJALCI KOROŠKE REGIJE VABLJENI K PRIJAVI PROSTIH POTREB PO KADROVSKEM ŠTIPENDIRANJU ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024

Mladi dijaki in študenti so pred izbiro poklicne poti, vi pa kader potrebujete in ga načrtujete.

Samo skupaj in z medsebojnim povezovanjem lahko naredimo veliko na področju razvoja človeških virov v Koroški regiji, zato vas vabimo, da vaše proste potrebe po kadrovskem štipendiranju zapišete na prijavni obrazec, ki se nahaja na tej spletni strani https://rra-koroska.si/regijska-stipendijska-shema pod rubriko (Regijska štipendijska shema - Javni poziv – aktualno) ob objavljenem Javnem pozivu za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2023/2024 ter nam ga pošljete na enega izmed možnih načinov, ki so v javnem pozivu objavljeni.

Vaše proste potrebe po kadrovskem štipendiranju bomo brezplačno objavili na naši spletni strani pod rubriko E-točka proste kadrovske štipendije. O potrebah bomo mlade informirali skozi različne komunikacijske kanale in vam pomagali pri dolgoročnem iskanju in načrtovanju bodočega kadra. Z informiranjem mladih o vaših prostih kadrovskih potrebah namreč mlade tudi usmerjamo k izbiri zaposljivih poklicev v Koroški regiji.

Za več informacij smo vam na voljo na jasmina.pungartnik@rra-koroska.si.

Skoči do osrednje vsebine