Novice

Delodajalci se imajo zopet možnost prijaviti na javne razpise za sofinanciranje kadrovskih štipendij v šolskem/študijskem letu 2020/2021 v okviru instrumenta Regijska štipendijska shema

Dvanajst (12) regionalnih razvojnih agencij tudi v šolskem/študijskem letu 2020/2021 vabi delodajalce k prijavi na Javne razpise za dodelitev sredstev za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru instrumenta Regijska štipendijska shema.
Namreč na območju celotne Slovenije se izvaja instrument Regijska štipendijska shema (RŠS), kjer gre za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za tiste poklice, ki jih delodajalci potrebujejo v svojih dejavnostih. Sofinanciranje znaša v višini 50 % podeljene kadrovske štipendije delodajalca ali celo v višini 70 % kadrovske štipendije, če je ta opredeljena v Politiki štipendiranja za obdobje 2020-2024. Štipendisti se nato po zaključenem izobraževanju pri delodajalcih zaposlijo.
Instrument RŠS izvajajo regionalne razvojne agencije, kot subjekti spodbujanja regionalnega razvoja, po regijah  v partnerstvu z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, delodajalci in mladimi. Zabeleženih je bilo že veliko uspešnih zgodb, saj je bilo  v projekt vključenih že okoli 2.000 mladih (dijakov in študentov) ter preko 800 delodajalcev od leta 2016.
Z razvojnimi projekti, eden od njih je tudi instrument Regijska štipendijska shema, si regionalne razvojne agencije prizadevajo dvigniti razvoj gospodarstva in razvoj  človeških virov v posameznih regijah za skladnejši razvoj le-teh. Namen izvajanja instrumenta je trajnostni, z aktivnostmi namreč želijo: približati zaposlitvene potrebe mladim; usmeriti mlade za vpis v zaposljive izobraževalne programe; spodbuditi delodajalce k dolgoročnemu načrtovanju kadrov; izboljšati kompetence za zmanjšanje neskladij na trgu dela; uskladiti ponudbo in povpraševanje na trgu dela in povečati zaposljivosti mladih.
Več informacij o Javnih razpisih za dodelitev sredstev za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2020/2021 je na voljo na spletnih straneh regionalnih razvojnih agencij oz. izvajalcev Regijske štipendijske sheme.
 
Operacijo RŠS sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.
Naročnik: 12 regionalnih razvojnih agencij – izvajalcev Regijske štipendijske sheme:
Pora razvojna agencija Gornja Radgona; Mariborska razvojna agencija; RRA KOROŠKA regionalna razvojna agencija za Koroško regijo d.o.o.; RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o.; Regionalna razvojna agencija Zasavje; Regionalna razvojna agencija Posavje; Razvojni center Novo mesto d.o.o.; Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije; BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj; RRA Zeleni kras, d.o.o.; Posoški razvojni center; Regionalni razvojni center Koper

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine