Novice

Izvedli smo delavnico o pomenu mestnih/primestnih gozdov na Koroškem

V okviru izvajanja projekta pilotMOP smo v petek, 4. 2. 2022, organizirali spletno delavnico o upravljanju mestnih/primestnih gozdov na Koroškem. Epidemija covid19 je že izraziteje nakazala potrebo po zagotavljanju javnega dostopa in urejene infrastrukture za različne uporabnike v gozdovih v bližini mest/naselij. Takšni gozdovi imajo zaradi bližine in dostopnosti poseben pomen za kakovost bivanja in preživljanja prostega časa prebivalcev. Ker za tovrstne gozdove velja, da so interesi ljudi v njih bolj raznoliki kot drugje, jih obiskuje bistveno več ljudi, kar povečuje možnosti za različna nesoglasja.

Kar nekaj slovenskih mest in občin že ima urejeno upravljanje mestnih/primestnih gozdov. Zaenkrat še nobena občina v koroški regiji nima z odlokom določenih gozdov s posebnim namenom, v katerih je poudarjena rekreacijska, turistična, poučna, higiensko/zdravstvena funkcija. Namen delavnice je bil spodbuditi koroške občine, da k temu načrtno pristopijo. Peter Zajc, RRA Koroška, je predstavil prizadevanja za vzpostavitev regionalnega prostorskega planiranja. Ljudmila Medved, ZGS OE Slovenj Gradec, je povzela dosedanja prizadevanja za upravljanje mestnih/primestnih gozdov na Koroškem. Matej Guček in Tina Simončič, ZGS Centralna enota, sta izpostavila izkušnje z upravljanjem tovrstnih gozdov v Sloveniji in vpetost v gozdnogospodarsko načrtovanje. Jurij Kobe, MO Ljubljana, pa je predstavil izkušnje iz projekta URBforDAN, kjer so se osredotočali na upravljanje gozdov Golovca. V drugem delu je potekala moderirana razprava.

 

Predstavitve z delavnice:

 

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine