Novice

Nagrade za tretjo skupino udeležencev PVSP 2014

Regionalni center za razvoj je na svoji spletni strani www.rcr-zasavje.si objavil javni poziv za nagrade, ki jih lahko prejmejo udeleženci tretje skupine programa Podjetno v svet podjetništva 2014 (PVSP 2014), ki so najkasneje v šestih mesecih po zaključku usposabljanja postali samostojni podjetniki ali ustanovili gospodarsko družbo, zadrugo ali zavod in se v njem zaposlili. Nagrada znaša 3.500 evrov, zaradi omejenega sklada pa bo v vsaki skupini podeljenih največ 42 nagrad.

Prijavitelji morajo izpolnjevati v javnem pozivu navedene pogoje in izpolniti obrazce, ki so prav tako objavljeni na spletni strani ter predložiti ustrezna dokazila v skladu z javnim pozivom. Prvi možni datum za oddajo vlog je 29. julij, zadnji pa 14. avgust 2015. Če bo nagradni sklad porabljen pred iztekom končnega roka, bo javni poziv umaknjen, pri izplačevanju pa bo upoštevan vrstni red oddaje popolnih vlog.

Cilj nagrad je dodatna spodbuda in pomoč ob začetku samostojne podjetniške aktivnosti mladih, ki so uspešno zaključili program PVSP 2014. Potrebna sredstva prispevata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v enakem razmerju, torej 85:15, kot je veljalo tudi za financiranje programa samega. Nagrada se šteje kot pomoč po pravilu »de minimis«.


Dodatne informacije
 v zvezi z javnim pozivom je možno dobiti vsak dan do vključno 12. 8. 2015 med 8.00 in 13.00 pri:

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni tudi na spletni strani Regionalnega centra za razvoj www.rcr-zasavje.si.

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine