Novice

Opravljanje storitev v Avstriji in predstavitev Slovenske gospodarske zveze v Celovcu

Vedno več slovenskih podjetij želi ponujati svoje storitve na avstrijskem trgu. Svoboda opravljanja storitev jim to omogoča, če je dejavnost začasne narave.

Ali je dejavnost začasna, se določa na podlagi pogostosti, rednega ponavljanja in stalnosti opravljanja dejavnosti. Za tiste, ki opravljajo dejavnost trajno, svoboda opravljanja storitev ne velja. To pomeni, da morajo tam ustanoviti podjetje ali podružnico. Zakonodaja ne določa kako dolgo lahko traja začasno obdobje opravljanja dejavnosti, ampak se to presoja od primera do primera.

To je prvo od vprašanj, ki si ga mora zastaviti podjetnik, če želi opravljati storitve v Avstriji. Je pa dejstvo da je vprašanj še mnogo več. Med najpomembnejšimi so:

 

Katere storitve želi opravljati podjetje?

Pred začetkom izvajanja storitev je treba priglasiti opravljanje storitev (Dienstleistungsanzeige), če storitve v skladu z avstrijsko zakonodajo sodijo med regulirane obrti/dejavnosti. To so skoraj vse obrtniške dejavnosti ali delno regulirane dejavnosti. Možno je priglasiti tudi več dejavnosti hkrati. Priglasitev velja 1 leto. V postopku je treba izkazati, da je dejavnost, ki se priglaša, regulirana dejavnost tudi v Sloveniji ali da podjetje v Sloveniji opravlja dejavnost, ki jo priglaša, že najmanj 1 leto v zadnjih 10 letih.

 

Kako ravnati pri napotovanju delavcev

Podjetje lahko začasno napoti redno zaposlene sodelavce. Priglasitev se opravi elektronsko preko obrazca ZKO 3 (z naročnikom je sklenjena podjemna pogodba) ali ZKO4 (posojanje delovne sile) pred začetkom del. Spremembe je potrebno javiti na ZKO. Napoteni delavec in slovenski delodajalec morata skleniti aneks k pogodbi o zaposlitvi ali zaposlitveni list (»Dienstzettel«), v katerem so določene pravice delavca za čas napotitve.

Napotenim delavcem pripadajo plača, prejemki, plačilo nadur, odmor in počitek ter druge pravice v skladu s kolektivno pogodbo, ki velja za določeno delo, ki ga delavec opravlja v Avstriji. Na področju gradbeništva je treba plačati prispevke v avstrijski Sklad za dopuste in odpravnine gradbenih delavcev (BUAK). Prispevke lahko koristi le delavec.

Prispevki za socialno zavarovanje in pokojnino se za napotene delavce plačujejo v Sloveniji, če je delavec napoten do 2 leti.

Če slovensko podjetje redno opravlja storitve za določenega avstrijskega naročnika, če je delavec vključen v organizacijo naročnika in če je od naročnika gospodarsko odvisen, se šteje, da je sklenjeno delovno razmerje z avstrijskim naročnikom in se prispevki plačujejo v Avstriji.

 

Zavedati se je potrebno, da se avstrijska nacionalna zakonodaja, precej razlikuje od slovenske in da jo je dobro dosledno spoštovati, saj je znano, da so sankcije za nespoštovanje predpisov lahko hude, vse od visokih denarnih kazni do prepovedi opravljanja dejavnosti …

Pomembno je, da se podjetnik seznani z zahtevami glede poslovanja v Avstriji, zato na tem mestu predstavljamo eno izmed institucij, ki lahko ponudi pomoč pri vprašanjih, vezanih na poslovanje v Avstriji oziroma vas napoti na ustrezne strokovnjake.

Slovenska gospodarska zveza v Celovcu

Slovenska gospodarska zveza je nadstrankarska krovna gospodarska organizacija koroških Slovencev.  Ustanovili so jo leta 1988 gospodarstveniki in člani prostih poklicev iz vrst slovenske narodne skupnosti na Koroškem.

Združenje je bilo ustanovljeno z namenom.

 • združevanja slovenskih gospodarstvenikov in gospodarskih strokovnjakov
 • podpiranja gospodarstva na Južnem Koroškem
 • svetovanja pri podporah EU
 • pospeševanja podjetništva
 • pospeševanja skupnega Alpsko-Jadranskega gospodarskega prostora
 • informiranja članov o gospodarskih in davčnih zadevah
 • Svetovanja pri čezmejnih gospodarskih dejavnostih med Avstrijo in Slovenijo

Ključne dejavnosti združenja so naslednje:

 • organiziranje srečanj, izobraževalnih in informacijskih sestankov, strokovnih šolanj, tečajev in ekskurzij
 • izdajanje publikacij
 • razvijanje in realizacija raznih EU-projektov
 • informacijski servis za gospodarstvo
 • pomoč pri ustanavljanju novih podjetij
 • povezovanje gospodarstvenikov tu in onstran meje.

V Slovensko gospodarsko zvezo je včlanjenih več kot 300 članov iz alpsko jadranske regije, ki prihajajo iz vseh strok gospodarstva.

 

Njihovi svetovalci imajo uradne ure v ponedeljkih in četrtkih od 9:00 do 12:00 ure in po dogovoru.

Dosegljivi so  v pisarni na naslovu:

Slovenska gospodarska zveza (Slowenischer Wirtschaftsverband)
Spengergasse 8
9020 Klagenfurt/Celovec
Tel.: +43 (0)463 508 802
E-Mail: office@sgz.at

Povedati je potrebno, da gre za člansko organizacijo, kar pomeni, se je za večino podpornih storitev z njihove strani potrebno včlaniti v njihovo organizacijo.

Več o Slovenski gospodarski zvezi v Celovcu: https://www.sgz.at/home/sl

 

 

Za SPOT Svetovanje Koroška

A.L.P. PECA d.o.o.:

Andreja Tarkuš, podjetniška svetovalka

 

Po viru: Slovenska gospodarska zveza v Celovcu

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine