Novice

RRA Koroška se je udeležila 6. prostovoljne akcije čiščenja zaraščanja pohorskih travišč – planj

Zavod za gozdove Slovenije, s partnerskimi organizacijami, je izvedel že 6. prostovoljno akcijo čiščenja zarasti pohorskih travišč – planj. Letošnja delovna akcija je potekala na območju Volovice. Gozdarji, planinci, lastniki gozdov, kmetje, biologi, alpinisti, gorski kolesarji, stari, mladi … skoraj 50 posameznikov in posameznic je združilo koristno s prijetnim.

Kaj so pohorske planje lahko izveste tudi v multiviziji “Pohorje skozi čas”, ki smo jo na RRA Koroška izdelali v letu 2014 in je dostopna na Youtube kanalu RDO Koroška.

Aktivnost je potekala v okviru izvajanja projekta SUPORT – trajnostno upravljanje Pohorja, ki se sofinacira iz programa finančnega mehanizma EGP 2009-2014. Nosilec projekta je Zavod za gozdove Slovenije, v njem pa sodelujejo še Zavod RS za varstvo na narave, RRA Koroška, Občina Zreče ter Občina Ribnica na Pohorju.
Prisotnost naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov ter živalskih in rastlinskih vrst na Pohorju je posledica prepleta naravnih danosti in človekovih dejavnosti v preteklosti. Tako je ta prostor prepoznan kot naravovarstveno pomembno območje na državni in evropski ravni – med drugim spada v vseevropsko omrežje Natura 2000. Številni interesi na omejenem območju terjajo aktivno upravljanje in usklajevanje. Cilj projekta SUPORT je, da se doseže učinkovitejše upravljanje in spremljanje stanja območij Natura 2000, in sicer z iskanjem rešitev za bolj trajnostni razvoj Pohorja. To bo hkrati zagotavljalo izboljšanje stanja naravovarstveno visoko vrednih območij in razvoj gospodarskih (tudi prostočasnih) aktivnosti v naravi.

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine