Novice

Sprememba: Na podlagi sklepa št. 4301-56/2020/658 z dne 24. 3. 2022 objavljamo povečanje nepovratnih sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021)

Na podlagi sklepa št. 4301-56/2020/658 z dne 24. 3. 2022 objavljamo povečanje nepovratnih sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021).
1. Ime in sedež sofinancerja: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, tel. 01/478-80-00.
2. V Javnem razpisu za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 67/21 dne 30. 4. 2021 (in spremembe Uradni list RS, št. 6/22 dne 14. 1. 2022 in Uradni list RS, št. 17/22 dne 11. 2. 2022), se v točki 6.1 drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 19.092.930,69 EUR v obdobju 2021 do 2023.«.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022047.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:
Ministrstvo za infrastrukturo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine