Ostali razpisi

Javni razpis P7 2024 Mikrokrediti 2024

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro in malim podjetjem z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev programskega območja Kohezijska regija vzhodna Slovenija in programskega območja Kohezijska regija zahodna Slovenija. Razporeditev občin in statističnih regij v kohezijski regiji je razvidna na povezavi https://podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/koristne-informacije-o-prijavi-narazpis/seznam-kohezijskih-regij-in-obcin.

Cilji javnega razpisa so:
– ohranitev in spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
– financiranje projektov in poslovnih procesov gospodarstva,
– omogočiti hiter dostop mikro in malim podjetjem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
– ročnosti kredita,
– možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita,
– brez stroškov odobravanja in vodenja,
– nižjih zavarovalnih zahtevah.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2024/Ra/r2024013.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine