Ostali razpisi

javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2024

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027«: cilja politike »CP 1: Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT«; prednostne naloge: »PN 1: Inovacijska družba znanja«; specifičnega cilja: »RSO1.3: Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR)«.

Več: http://www.podjetniskisklad.si/sl/

Prijavitelj javnega razpisa:

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

 

 

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine