Ostali razpisi

Javni razpis za izbiro koncesionarja za izvajanje javne službe nalog genske banke v živinoreji

Predmet koncesije
Predmet koncesije je izvajanje javne službe nalog genske banke v živinoreji v programskem obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2030 na celotnem območju Republike Slovenije. Javna služba nalog genske banke v živinoreji obsega:
– zbiranje in evidentiranje avtohtonega genskega materiala;
– ocenjevanje in vrednotenje zbranega genskega materiala po mednarodnih deskriptorjih;
– razmnoževanje in trajnostno rabo genskega materiala.

Podrobneje so naloge opredeljene v Programu varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji za obdobje 2024 do 2030, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (http://www.mkgp.gov.si/).

Javna služba nalog genske banke v živinoreji se financira iz proračuna Republike Slovenije. Obseg razpoložljivih sredstev za izvajanje nalog je opredeljen v proračunu Republike Slovenije in v letnih programih varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji.

Več: http://www.mkgp.gov.si/

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine