Ostali razpisi

Javni razpis za izbor dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov – dodatno sofinanciranje zaradi povečanih potreb kot posledica naravne nesreče v okviru operativnega programa za hrano in/ali osnovno materialno pomoč iz sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim

Predmet javnega razpisa je dodatno sofinanciranje dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v letu 2023 (v nadaljevanju: dejavnost) v okviru Operativnega programa za hrano in/ali osnovno materialno pomoč iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim (v nadaljevanju: OP MPO) zaradi povečanih potreb kot posledica naravne nesreče.

Ključni cilj dejavnosti je zagotavljati nefinančno pomoč materialno in socialno najbolj ogroženim osebam v Sloveniji v obliki paketov s hrano ter z izvajanjem različnih spremljevalnih ukrepov, ki spodbujajo njihovo socialno vključevanje. Pomoč bo zagotovljena predvsem osebam, prizadetim v nedavnih poplavah in plazovih.

Dejavnost izvaja na tem javnem razpisu izbrana partnerska organizacija, ki izpolnjuje vse pogoje, opredeljene v 3. poglavju javnega razpisa.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023099.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine