Ostali razpisi

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2022–2023 (v nadaljevanju: JR3–KNJIGA–2022–2023)

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2022–2023 (v nadaljevanju:
JR3–KNJIGA–2022–2023).

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.jakrs.si.
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 21. 1. 2022 in se izteče dne 21. 2. 2022.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022010.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Javna agencija za knjigo RS

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine