Ostali razpisi

Javni razpis za izbor operacije »E-oskrba na domu«

Predmet JR je promocija in sofinanciranje storitev e-oskrbe v podporo samostojnemu in varnemu bivanju na domu za polnoletne osebe, zlasti osebe stare 65 let ali več, pri katerih je zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti sposobnost samooskrbe omejena oziroma bivajo pretežni del dneva sami in ne koristijo celodnevnih oblik institucionalne oskrbe.
Storitve e-oskrbe so storitve na daljavo za zagotavljanje samostojnosti in varnosti posameznika v domačem okolju in pripomočki, ki omogočajo izvajanje storitev na daljavo (v nadaljnjem besedilu: e-oskrbe).

Predmetni JR bo omogočil krepitev samostojnosti, varnosti in višjo kakovost življenja oseb, pri katerih je zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti sposobnost samooskrbe omejena oziroma bivajo pretežni del dneva sami ter analizo potreb po e-oskrbi, oceno učinkovitosti storitev e-oskrbe, zadovoljstva uporabnikov oziroma njihovih svojcev in s tem načrtovanje sistemskih rešitev zagotavljanja e-oskrbe različnim ranljivim skupinam prebivalstva tudi pred vstopom v dolgotrajno oskrbo.1

Zakon o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 196/21). V času pandemije covid-19 je e-oskrba pridobila na pomenu, saj lahko tam, kjer je razvita, pomaga k boljšemu odkrivanju in razumevanju potreb ter spremljanju stanja posameznika, odzivanju na njegove potrebe, zagotavljanju neprekinjene oskrbe, zmanjšanju tveganja prenosa okužb, zmanjšanju potrebe po fizični prisotnosti izvajalcev storitev v javi mreži, ob sočasnem ohranjanju
socialne interakcije s svojci in drugimi za posameznika pomembnimi osebami, kar naslavljamo s predmetnim JR. Tako je predmet tega JR tudi opravljanje storitev na daljavo, kjer neposredna fizična prisotnost kadra ni potrebna, saj se s tem zmanjšuje tudi tveganje prenosa nalezljivih bolezni.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022011.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za zdravje

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine