Ostali razpisi

Javni razpis za izbor operacije »Razvoj novih organizacijskih oblik obravnave za osebe, ki zaradi posledic poškodb ali bolezni potrebujejo začasno obravnavo v instituciji«

Javni razpis za izbor projekta »Razvoj novih organizacijskih oblik obravnave za osebe, ki zaradi posledic poškodb ali bolezni potrebujejo začasno obravnavo v instituciji« (v nadaljnjem besedilu JR) se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: OP 2014–2020), prednostne osi 16. Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU – ESS.

JR se bo izvajal kot instrument za izbor operacij.

Operacijo v okviru tega JR predstavljajo projekti izbranih prijaviteljev.

1. Posredniški organ in izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Predmet JR je sofinanciranje razvoja nove organizacijske oblike zagotavljanja storitev v institucijah osebam, ki sicer živijo doma, in pri katerih je zaradi posledic poškodb ali bolezni prišlo do upada sposobnosti samooskrbe ter bi po mnenju osebnega ali lečečega zdravnika z začasnim zagotavljanjem obravnave v skladu s predmetnim JR, lahko izboljšale sposobnost samooskrbe in
podaljšale bivanje v domačem okolju.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022144.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za zdravje

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine