Ostali razpisi

Javni razpis za izvajanje projekta »Opismenjevanje in učna pomoč za prosilce za mednarodno zaščito«, št. 430-101/2021

Predmet javnega razpisa je izvedba projekta, ki je namenjen prosilcem za mednarodno zaščito in obsega:
– opismenjevanje oseb, ki so nepismene, slabo pismene ali nepismene v latinici,
– osnovno konverzacijo z namenom doseganja funkcionalnega razumevanja slovenskega jezika,
– nudenje učne pomoči otrokom in mladostnikom, ki so vključeni v izobraževalni program.

Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa.
Projekt se bo izvajal v obdobju od podpisa pogodbe do porabe sredstev, namenjenih izvajanju projekta oziroma najkasneje do 30. 9. 2022.
Podroben opis predmeta javnega razpisa in zahteve je podan v razpisni dokumentaciji.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022011.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo
in integracijo migrantov

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine