Ostali razpisi

Javni razpis za izvajanje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v obdobju od 2024 do 2026 ter za strateško partnerstvo na področju mednarodne humanitarne pomoči v obdobju od 2024 do 2028

Predmet javnega razpisa je financiranje triletnih projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči (v nadaljnjem besedilu: MRS) in petletnega strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči (v nadaljnjem besedilu: HP), ki jih bodo izvajale nevladne organizacije (v nadaljnjem besedilu: NVO), registrirane v Republiki
Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: RS).

Cilj MRS je prispevati k odpravi revščine, zmanjšanju neenakosti in pospeševanju trajnostnega razvoja na družbenem, gospodarskem in okoljskem področju v partnerskih državah. RS z MRS prispeva k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter prevzema soodgovornost za odpravo revščine in uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja.

Cilj HP je reševanje človeških življenj, preprečevanje in lajšanje človeškega trpljenja ter ohranjanje človekovega dostojanstva. RS podpira aktivnosti za preprečevanje in zgodnje napovedovanje humanitarnih katastrof ter krepitev odpornosti in zmogljivosti za zagotavljanje učinkovitega odziva nanje ter aktivnosti v povezavi z rehabilitacijo in obnovo po krizah. Prijaviteljica mora
poleg mednarodnih in nacionalnih načel HP upoštevati tudi vidik preprečevanja nasilja zaradi spola v izrednih razmerah in vidik odzivanja na tako nasilje.

Prijaviteljica mora pri prijavi projekta upoštevati presečni temi (varovanje okolja in enakost spolov) ter načela MRS in HP, ki so navedeni v Strategiji mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije do leta 20301 (v nadaljnjem besedilu: strategija), ob upoštevanju pristopa, ki temelji na človekovih pravicah.

Več: https://razpisi.jskd.si

Prijavitelj javnega razpisa:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine