Ostali razpisi

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila za krovno spremljanje stanja kmetijskih tal

Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev javnega pooblastila za krovno spremljanje stanja kmetijskih tal za obdobje petih let od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2027.
II. Opis izvedbe javnega pooblastila
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je pristojno za zbiranje in obdelavo podatkov, ki so potrebni za spremljanje stanja kmetijskih tal. Navedene naloge se izvajajo kot javno pooblastilo.
2. Pravna podlaga za spremljanje stanja kmetijskih tal je 28.b člen Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22; v nadaljnjem besedilu: zakon), Pravilnik o spremljanju stanja kmetijskih tal (Uradni list RS, št. 103/22) in Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila za krovno spremljanje stanja kmetijskih tal (Uradni list RS, št. 103/22).

Več: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/javne-objave/

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine