Ostali razpisi

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letih 2023 in 2024

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letih 2023 in 2024 (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih (izhajajo najmanj enkrat letno) publikacij z znanstveno vsebino, ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj.

Javni razpis obsega izdajanje domačih periodičnih znanstvenih publikacij (v nadaljevanju: publikacije) v tiskani oziroma spletni obliki s področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in naravoslovno-matematičnih ved.

Agencija podpira izdajanje publikacij s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih publikacij, ki so:
– aktualne in temeljnega pomena za razvoj določenega znanstvenega področja ali pod področja;
– pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije;
– pomembne za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in mednarodnem prostoru;
– pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj.

Znanstvene publikacije morajo ustrezati veljavnim in mednarodnim bibliografskim in tehniškim standardom za znanstveni tisk in serijske publikacije.

Več: : http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/

Prijavitelj javnega razpisa:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine