Ostali razpisi

Javni razpis za sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega izobraževanja

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega izobraževanja dijakov srednjih šol, študentov višjih
strokovnih šol in visokošolskih zavodov.

INFO točka:
– Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana.
– Tel. 01/580-77-92: ponedeljek, torek in četrtek od 9. do 15. ure, sreda od 8.30 do 15. ure in petek od 8.30 do 14. ure.
– Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022029.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine