Ostali razpisi

Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih

Javni razpis financira Evropska unija, in sicer v okviru Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU«. Javni razpis je v NOO uvrščen v komponento C3 K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje
– Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest.
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikro, malih in srednje velikih podjetij s skupno vrednostjo upravičenih stroškov najmanj 100.000,00 EUR, ki izkazujejo snovno in energetsko učinkovitost proizvodnje, vlagateljev, ki izkazujejo okoljsko odgovorno ravnanje ter ustvarjanje novih zaposlitev ali vsaj ohranjanje delovnih mest.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022029.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine