Ostali razpisi

Javni razpis za spodbujanje razvoja zadrug – BIZI ZADRUGE

Namen razpisa je spodbujanju naložb za razvoj in dvig konkurenčnosti zadružništva na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj:
– Spodbujanje koncentracije ponudbe ter priprave pridelkov za trg, razvoja živilsko-predelovalne dejavnosti, distribucije in trgovinske ter gostinske dejavnosti, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
– Pozitivni učinek na konkurenčnost in produktivnost,
– Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,
– Digitalizacija poslovanja,
– Razvoj lokalne ekonomije.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022128.pdf

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine