Ostali razpisi

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu

Cilj javnega razpisa bo dosežen s sofinanciranjem stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih in trajnostnih znakov. Ponudniki v gostinstvu in turizmu morajo za pridobitev znaka Slovenia Green najprej pridobiti enega izmed mednarodno prepoznanih in s strani sheme verificiranih trajnostnih znakov.

Implementacija mednarodnega standarda v poslovanje zahteva določena finančna, časovna in kadrovska sredstva. Predvsem je pomembno, da so ponudniki v turizmu in gostinstvu seznanjeni s prednostmi certifikata s poudarkom na izboljšanju poslovnih procesov in finančnih prihrankih, pa tudi z merili in zahtevami, ki jih je potrebno izpolniti za pridobitev določenega certifikata.

Letos je poleg področja turističnih nastanitev, atrakcij, agencij in gostinstva, novost v ZSST certificiranje gorskih in kongresnih centrov.

Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka. Znaki, ki so predmet sofinanciranja, so naslednji: znak za okolje EU – EU ECOLABEL, Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife za nastanitve, Travelife za turistične agencije in organizatorje potovanj, Ecocamping, Authentic Luxury, Hostelling International
Quality & Sustainability, B Corp in Good Travel Seal. Prijavitelj lahko v vlogi zaprosi za sofinanciranje uvedbe enega okoljskega/trajnostnega znaka za en nastanitveni objekt, gostinski obrat, turistično atrakcijo ali agencijo, gorski ali kongresni center.

Več: http://www.mgts.gov.si/

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine