Ostali razpisi

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge I Uredbe GBER. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb, z upoštevanjem določil Priloge I Uredbe GBER.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022043.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine