Ostali razpisi

Javni razpis za ukrep Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic v programskem letu 2021

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2021.

Razpisana sredstva:
Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic v programskem letu 2021, znaša do
70.000 eurov.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:
– PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU, v višini do 35.000 eurov,
– PP 140033 – Program ukrepov v čebelarstvu SLO, v višini do 35.000 eurov.
Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50% upravičenih
stroškov
Prijavitelj javnega razpisa:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine