Ostali razpisi

Javni razpis za večjo letalsko povezljivost Slovenije

Namen javnega razpisa je izboljšanje letalske povezljivosti Slovenije s ciljem spodbuditi vzpostavitve novih neposrednih rednih letalskih prog iz in v Slovenijo. Posledice pandemije koronavirusa COVID-19 so močno znižale raven letalskega potniškega prometa v Sloveniji, h kateri je negativno prispeval tudi predpandemični stečaj prevoznika Adrie Airways. Okrevanje letalskega prometa v Sloveniji je zelo počasno, zato si z javnim razpisom nadejamo povečati mobilnost prebivalcev Slovenije.

Javni razpis zasleduje tudi ključni razvojni prioriteti slovenskega gospodarstva, in sicer internacionalizacijo in krepitev tujih neposrednih investicij z določitvijo prednostnih trgov. Gospodarstva Zahodnega Balkana so najbolj relevantna za slovenske izhodne investicije, z vidika blagovne menjave sta za Slovenijo najbolj pomembna nemški in avstrijski trg. Med prednostnimi trgi pa so tako za izvoz kot tuje neposredne investicije pomembni še Francija, Italija in Združene države Amerike, kar pokrivamo z vzpostavitvijo prometnih vozlišč.
Letalske proge, upravičene do sofinanciranja, so določene v Programu za večjo letalsko povezljivost (v nadaljevanju: program), ki ga je ministrica za infrastrukturo, mag. Alenka Bratušek, sprejela v soglasju z ministrom za gospodarstvo, turizem in šport, Matjažem Hanom, dne 10. 3. 2023. Proge so razdeljene v tri sklope, pri čemer je deset prog prednostnih in sedem
dopolnilnih, medtem ko so v dodatnem tretjem sklopu zajete vse destinacije v ECAA, ki niso zajete v predhodnih dveh sklopih.

Več: Uradni list RS – 109/2023, Razglasni del (uradni-list.si)

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za infrastrukturo

Deli novico:

Več novic

SEEMEET 2023

Slovensko in mednarodno poslovno okolje bo v oktobru letos ponovno zaživelo ob vrnitvi SEEMEET-a, največjega

Preberi »
Skoči do osrednje vsebine