Ostali razpisi

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P7 2021…

Sprememba
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P7 2021 – Mikrokrediti, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 209/21 z dne 31. 12. 2021, Ob-3710/21.

Spremembe se nanašajo na naslednje točke Javnega razpisa:

2. Predmet, namen in cilji produkta mikrokrediti
Prvi in drugi odstavek se v celoti nadomestita z: Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in malapodjetja.

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

4.1. Splošni pogoji kandidiranja
Točka a) v prvem odstavku se v celoti nadomesti z:
a) ima status mikro in malega podjetja.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022003.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine