Ostali razpisi

Popravek besedila Javnega razpisa za vzpostavitev spletne platforme za podporo prožnejšim načinom organizacije dela

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana objavlja popravek besedila Javnega razpisa za vzpostavitev spletne platforme za podporo prožnejšim načinom organizacije dela, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 103/22 z dne 29. 7. 2022, z naslednjo vsebino:
– V poglavju 18 »Razpisna dokumentacija« se drugi odstavek popravi tako, da se glasi:
Zainteresirani prijavitelji lahko vprašanja v zvezi z javnim razpisom posredujejo izključno po elektronski pošti na elektronski naslov: gp.mddsz@gov.si s pripisom »Javni razpis za vzpostavitev spletne platforme za podporo prožnejšim načinom organizacije dela«.
V ostalem besedilu ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022108.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine