Ostali razpisi

Razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2023

Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno kot posebna oblika priznanja za izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva, ki predstavljajo prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki socialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za neposredno delo z uporabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji uporabnikov
socialnega varstva, njihovemu človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob upoštevanju različnosti.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023061.pdf

Prijavitelj:

Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine