Ostali razpisi

Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023

Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023.

Cilj razpisa je pospeševanje posodabljanja zaščitne in reševalne opreme gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja teh enot.

Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vrst gasilske opreme:

A. Oprema skupine A – izključno nova oprema:
– gasilska zaščitna obleka (GZO),
– gasilska zaščitna obleka za požare v naravi (GZO-PN),
– kombinezon za gašenje požarov v naravi – impregniran bombaž (KGP-B),
– gasilska zaščitna čelada (GZČ),
– gasilska zaščitna čelada za gašenje gozdnih požarov in tehnično reševanje (GZČ GP+TR),
– gasilski zaščitni škornji (GZŠ),
– gasilske zaščitne rokavice (GZR),
– izolirni dihalni aparat – komplet (IDA+TP),
– izolirni dihalni aparat – komplet brez tlačne posode (IDA),
– tlačna posoda (TP),
– gasilska delovna obleka – tip B (GDO-B),
– izpihovalnik – za gašenje gozdnih požarov (IZP),
– nahrbtna brenta (NB),
– gasilski pas (GP),
– termo kamera (TK).

B. Oprema skupine B (vozila, podvozja, nadgradnje in naprave):
– gasilska vozila, nadgradnje in podvozja (GV):
– pri gasilskih vozilih se upoštevajo tudi rabljena podvozja starosti največ 5 let;
– pri nadgradnji starost podvozja ne sme presegati polovice življenjske dobe gasilskih vozil;– prenosne motorne brizgalne (MB): PFPN 10-1000, PFPN 10-750 in PFPN 10-1500 – nove;
– potopne črpalke (PČ): 230V, izdelane v skladu z DIN 14425 ali SIST EN ISO 9906, moč črpanja: min. 700 l/min pri 0 barih – nove;
– agregati (A): izdelani po DIN 14685-1, moč agregata: najmanj 5 KVA električne moči – novi;
– zaščitna stikala (PRCD-K, PRCD-S) – nova;
– nadtlačni ventilatorji (NV) – novi.

Prijavitelj na ta razpis (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj) se lahko prijavi za sofinanciranje na posamezno ali več vrst gasilske zaščitne in reševalne opreme, ki je predmet razpisa.

Več: https://gasilec.net/

Prijavitelj javnega razpisa:

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Uprava RS za zaščito in reševanje

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine