Ostali razpisi

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za finančni produkt AGRO ZEMLJA in GOZD

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za finančni produkt AGRO ZEMLJA in GOZD, št. 3301-1/2023-SRRS-7, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 32/23 z dne 17. 3. 2023, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.5  »Pogoji črpanja«, se besedilo 1. točke spremeni, in se po novem glasi:
»Rok za črpanje sredstev je največ 2 meseca po zaključku projekta.«

II. Besedilo v poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge«, se po novem glasi:
»Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 3. 4. 2023 do 31. 12. 2024 oziroma do porabe sredstev. Vloge ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.«

III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Prijavitelj javnega razpisa:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine