Ostali razpisi

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za spodbujanje razvoja lesarstva

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za spodbujanje razvoja lesarstva – BIZI LES, št. 3021-1/2022-SRRS-24, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 142/22 z dne 11. 11. 2022 s spr. in dop. v št. 25/23 z dne 24. 2. 2023, in sicer kot sledi:
I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju 1.1 »Višina sredstev«, se besedilo po novem glasi:
Skupni razpisani znesek je 5.000.000 EUR, kot sledi v nadaljevanju

Znesek v EUR                    Iz postavke za leto                     Oblika sredstev                        Vir sredstev
5.000.000                                     2022, 2023                                 Posojilo                            Sredstva Sklada

Sklad razpisuje sredstva delno iz naslova zadolžitve pri Evropski investicijski banki.

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine