Ostali razpisi

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A1…

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A1, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 44/21 z dne 26. 3. 2021 s spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 97/21 z dne 18. 6. 2021:
I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se dodata 6. in 7. rok, in sicer kot sledi:
6. rok: 8. 11. 2021,
7. rok: 6. 12. 2021.
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Prijavitelj javnega razpisa:
Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine