Ostali razpisi

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A1

I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju 1.1 »Višina in vir sredstev« javnega razpisa se spremeni besedilo, ki se po novem glasi kot sledi:
Prijavitelj javnega razpisa:
Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine