Ostali razpisi

Sprememba 23. javnega razpisa za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

1. V 23. javnem razpisu za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva (Uradni list RS, št. 202/21, 6/22, 43/22 in 81/22; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v poglavju z naslovom »5. Upravičeni in neupravičeni stroški«
2. točka spremeni tako, da se glasi: »2. Upravičeni stroški so določeni v Pravilniku o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17, 31/19 in 82/22; v
nadaljnjem besedilu: Pravilnik) in Katalogu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter navedeni v Seznamu upravičenih stroškov. Vloge na javni razpis, vložene pred objavo te spremembe javnega razpisa, se lahko na podlagi tretjega odstavka 52. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22),
dopolnijo v skladu s Pravilnikom.«.

2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine