Ostali razpisi

Sprememba 24. javnega razpisa za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali

1. V 24. javnem razpisu za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021,
Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene nalož-bam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali (Uradni list RS, št. 202/21; v nadaljnjem besedilu: javni
razpis) se v poglavju z naslovom »1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, v vrstici z naslovom »Obdobje vlaganja vloge na javni razpis:«, besedilo »26. aprila« nadomesti z besedilom »15. junija«.

2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022043.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine