Ostali razpisi

Sprememba javnega razpisa spodbude za mikropodjetja v lesarstvu (MIKRO 22-23

V javnem razpisu spodbude za mikropodjetja v lesarstvu (MIKRO 22-23) (Uradni list RS, št. 74/22 z dne 27. 5. 2022) se v 7. točki »Višina razpoložljivih sredstev«
spremenita prvi odstavek in razpredelnica, tako, da se sedaj glasita: »Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 2.092.316,19 EUR, in sicer:

Proračunska postavka                                                       Leto 2022                          Leto 2023                             Skupaj
PP 160046 Spodbujanje lesne industrije                    300.000,00 eur                1.792.316,19                      2.092.316,19

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022125.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine